LTR manometreler; sistemlerdeki akışkan basıncını ölçmek için kullanılan hassas mekanik aletlerdir. Yapılandırılmalarına ve kullanım alanlarına bağlı olarak manometreler farklı basınç değerlerinin ölçümünü sağlayacak şekilde ayarlanabilirler.

Filter