LTR mekanik termometreler, sistemlerdeki sıcaklık veya sıcaklık gradyanını ölçmek için kullanılan cihazlardır. LTR termometreler; -80 ° C ile +360 ° C arasında farklı ölçüm aralıklarında, farklı kılcal uzunluklarda ve çeşitli prob tiplerinde mevcuttur.

Filter