LTR termostatlar, bir sistemdeki sıcaklığı düzenlemek için kullanılan mekanik kontrolörlerdir. Sistemde tercih edilen sıcaklık değeri ayarlandıktan sonra termostatlar ısıyı istenilen değerde tutmak için çalışırlar. Sıcaklık belirlenen değerin altına düşerse termostatlar ısıtmayı açmak veya belirlenen değerin üstüne çıkarsa ısıtmayı kapatmakla görevlidirler.

Filter