LTR ölçüm ve test cihazları; sistemlerdeki basıncın hassas olarak ölçülmesi ve raporlanması, kaçak kontrolünün yapılmasını sağlarlar. Yaptıkları hassas ölçüm ve ürettikleri rapor ile her soğutma sistemi üreticisinin en büyük yardımcısıdır.

Filter