Supco sıcaklık ve nem kayıt cihazları, sistemlerdeki sıcaklık ile nem durumunu belirli aralıklarla ölçmek, kayıt altına almak ve raporlamak için kullanılırlar. Sıcaklık ve nem kayıt cihazlarına çoğunlukla gıda kalitesinin sağlanması için ihtiyaç duyulur. Cihazlar; verileri dahili sensörleri sayesinde kaydederek dahili termal yazıcıları ile sürekli çıktı almakta ve rapor oluşturmaktadır. Bu raporlar kontrol edilerek ve sevk edilen gıda irsaliyelerine eklenerek depolama süresince gıdanın kalitesi hakında bilgi aktarımınnı sağlamış olurlar.

Filter